Verslaglegging bij re-integratie verandert per 1 juli 2023

Vanaf 1 juli zijn de verslaglegging vereisten van het plan van aanpak voor re-integratie aangepast. Dat heeft invloed op de werkgeversverplichting en rechten en plichten van werknemer. Werkgever en werknemer maken een plan van aanpak van re-integratie. Eerder lag de verslaglegging hiervan geheel bij werkgever. Per 1 juli beschrijft ook de medewerker hierin de eigen…