Whk-premie

De Belastingdienst heeft het formulier ‘Verzoek om teruggaaf of naheffing’ met betrekking tot de Whk gepubliceerd. Heb je van de Belastingdienst een gedifferentieerd premiepercentage Whk gekregen dat afwijkt van het percentage dat je hebt toegepast? Dan kun je de Belastingdienst voor 2019 t/m 2024 met dit formulier vragen om een teruggaaf of een naheffing van…

Tevreden medewerkers helpen overwinnen

Medewerkers vinden en behouden die goed passen bij de organisatie blijft een uitdaging in de huidige krappe arbeidsmarkt. Positieve employer branding blijkt effectief om personeelsverloop en tekort te reduceren. De positieve reputatie van werkgevers blijkt de overtuigende factor. Pre-mobiliteit voor employer branding: Zinvol werk doen heeft een positief effect op ons welzijn, toont onderzoek aan.…

Verplichting tijdens re-integratie

Werkgevers dragen een grote verantwoordelijkheid als het gaat over re-integratie van werknemer. Wat zijn jouw rechten en plichten als werkgever en werknemer tijdens re-integratie? In onze laatste nieuwsbrief deelden we een externe voorbeeldcase, waarin de problematiek van onwetendheid duidelijk in kaart werd gebracht. Met vervelende gevolgen, die je als werkgever gemakkelijk kunt voorkomen. Dat vergt…

Bijna 50% van de medewerkers laat persoonlijk ontwikkel budget onbenut

Pre-mobiliteit blijkt effectief bij verzuim-reductie, toename in de productiviteit en het verbeteren van de werksfeer. Zinvol werk doen heeft een positief effect op ons welzijn, toont onderzoek aan. Met toenemend verzuim en arbeidsmarktkrapte verschuift niet voor niets de focus van curatieve en preventieve zorg naar een amplitief beleid. ‘Versterken van wat er is.’ Pre-mobiliteit blijkt…

De eerste Nationale week van de Werk-Privé Balans

De eerste editie van de Week van de Werk-Privé Balans door Career & Kids en Career & Live zit er alweer op! En wat een waardevolle week was dát. De cijfers: 5 dagen gevuld met 5 thema’s Meer dan 40 workshops en activiteiten door zo’n 35 partijen Ruim 600 aanmeldingen die hier enthousiast gebruik van…

Update parameters werkhervattingskans 2024

Parameters werkhervattingskans 2024 beloven een lagere premie WGA en ZiekteWet. Elke gedifferentieerde-premieberekening is gebaseerd op het principe dat er bij de gemiddelde premie een opslag of een korting komt. Is jouw bedrijf eigenrisicodrager voor de WGA of premie ZW? Dan is de gedifferentieerde premie toch al nihil. Maar als je hier als werkgever wel recht op…

Het moet goed voelen!

Terugkijkend op een inspirerend samenkomen met onze loopbaancoaches en klanten tijdens het Nederlands Filmfestival, kunnen we zeggen; het voelt goed! We werken met zo’n enorm team van specialisten door heel Nederland dat je elkaar eigenlijk nauwelijks in real life ziet en spreekt. Maar op zo’n avond merk je weer ‘het zit goed’, zegt Niels Hovestad,…

Voorkom een loonsanctie

In sommige gevallen geeft de arbo-arts een ‘minimaal re-integratie advies’. Hij en de medewerker zien dan marginale mogelijkheden bij het tweede spoor. Maar wat betekent dit nu echt? Het betekent vaak niet dat er geen mogelijkheid tot werkhervatting moet worden gecreëerd of de sollicitatieplicht van de medewerker vervalt. Let hierbij dus goed op wat de…