Verplichting tijdens re-integratie

Werkgevers dragen een grote verantwoordelijkheid als het gaat over re-integratie van werknemer. Wat zijn jouw rechten en plichten als werkgever en werknemer tijdens re-integratie? In onze laatste nieuwsbrief deelden we een externe voorbeeldcase, waarin de problematiek van onwetendheid duidelijk in kaart werd gebracht. Met vervelende gevolgen, die je als werkgever gemakkelijk kunt voorkomen. Dat vergt…

Voorkom een loonsanctie

In sommige gevallen geeft de arbo-arts een ‘minimaal re-integratie advies’. Hij en de medewerker zien dan marginale mogelijkheden bij het tweede spoor. Maar wat betekent dit nu echt? Het betekent vaak niet dat er geen mogelijkheid tot werkhervatting moet worden gecreëerd of de sollicitatieplicht van de medewerker vervalt. Let hierbij dus goed op wat de…

In 3 stappen succesvol bij re-integratie of reorganisatie

Het succes van een reorganisatie (outplacementtraject) of re-integratie traject heeft alles te maken met hoe snel en stevig medewerkers zelf hun eigen weg vinden. Daarom helpen wij medewerkers binnen 6 maanden een nieuwe baan te vinden die wél bij hun past. Of het nu gaat om reorganisatie of re-integratie; deze 3 stappen helpt 90% een nieuwe…

Voorkom boete van UWV

‘Enkele misverstanden rondom 2 jaar ziekte’- luidt de titel van dit verhelderende bericht van deze arbeidsrecht advocaat. De boetes van het UWV bij nalatigheid van de werkgeversplicht kunnen flink oplopen en tegelijkertijd zijn er flink wat regels om aan te voldoen. met hier en daar wat misleidende informatie, zie je als HR verantwoordelijke of ondernemer…

Werkgeversplicht

Na een jaar ziekte en hersteltijd is de medewerker weer gezond genoeg om aan het werk te gaan. Helaas lukt dit niet bij de huidige werkgever. Het gat lijkt te groot. De HR-manager belt de medewerker om een afspraak te plannen en het vervolgtraject te bespreken. Helaas kan de medewerker niet op de voorgestelde datum,…

Aantal werkenden verder toegenomen in augustus 2021

In augustus 2021 was 69,5 procent van de 15- tot 75-jarigen aan het werk, een nieuw record in arbeidsdeelname. Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden in de genoemde leeftijdsgroep met gemiddeld 33 duizend per maand naar 9,1 miljoen. Het totaal aantal werklozen nam in dezelfde periode af met gemiddeld 3 duizend per…

Coronasteun overheid stopt per oktober 2021

Het is binnenkort klaar met het gigantische pakket aan coronasteun, zo heeft het kabinet aangekondigd. Per 1 oktober 2021 komt er een einde aan diverse steunregelingen, zoals de loonkostensubsidie NOW, de subsidie voor vaste lasten TVL en het belastinguitstel. Langer doorgaan met de steun zit volgens het kabinet het economische herstel in de weg. Lees…