Verplichting tijdens re-integratie

Werkgevers dragen een grote verantwoordelijkheid als het gaat over re-integratie van werknemer. Wat zijn jouw rechten en plichten als werkgever en werknemer tijdens re-integratie? In onze laatste nieuwsbrief deelden we een externe voorbeeldcase, waarin de problematiek van onwetendheid duidelijk in kaart werd gebracht. Met vervelende gevolgen, die je als werkgever gemakkelijk kunt voorkomen. Dat vergt…